PUBG MOBILE TOURNAMENT

คำถามที่พบบ่อย

  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรวมทีมและรวบรวมข้อมูลต่างๆให้ครบ 4 คนก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถส่งใบสมัครในระบบได้
  • สามารถทำได้ ทีมงานจะประกาศให้ส่งเรื่องแก้ไขข้อมูลทีมอีกครั้งก่อนการแข่งขันรอบแรกเท่านั้น และหลังจากนั้นไปจนถึงรอบสุดท้าย จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก
  • สามารถเข้าไปประกาศหาเพื่อนร่วมทีม ในกลุ่ม Esports ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/1863647143932409
  • การสุ่มกลุ่มการแข่งขันจะสุ่มโดยระบบหลังบ้านของเว็บไซด์
  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรวจสอบว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหน และ แข่งวัน/เวลาอะไร
   ทีมงานจะส่งข้อมูลทาง facebook ก่อนแข่งประมาณ 30 นาที ว่าห้องที่ใช้แข่งขันชื่ออะไร รหัสผ่านอะไร และทีมอยู่หมายเลขอะไร
   เมื่อได้รับแล้วหัวหน้าทีม และลูกทีมจะต้องเข้ามาให้พร้อม
   ภายในห้องจะมีหมายเลขทีมอยู่ จะต้องเข้าหมายเลยทีมให้ถูกต้อง โดยหมายเลขทีมเอามาจากลำดับจากหน้าเว็บไซด์การแข่งขัน และ
   เมื่อจบการแข่งขันในเกมแรก เกมต่อๆไปสามารถเข้าในห้องตามข้อความใน facebook ที่ส่งไปใหม่หลังจบเกมแรกได้เลย
  • นอกจากแข่งขันแล้วในทีมอย่างน้อย 1 คนจะต้องบันทึก vdo ระหว่างแข่งเก็บไว้ด้วย เพื่อเป็นหลักฐานในเรื่องการใช้โปรแกรมช่วยเล่น
   หลังจากจบเกมในทีมจะต้องบันทึกภาพอันดับของตัวเองเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการยืนยันหากมีปัญหา
  • หลังแข่งขันจบแล้ว ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ากรรมการในแต่ละห้องจะเป็นคนรวบรวมคะแนนให้
   แต่จะต้องบันทึกหน้าอันดับของทีมตัวเองเก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานหากเกิดข้อผิดพลาด
   และถ้าผลคะแนนที่ประกาศในเว็บไซด์ไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งทีมงานเพื่อแก้ไขได้
  • สามารถติดต่อกรรมการได้ทางข้อความเพจ PUBG Mobile Esports TH ภายในเวลาที่ประกาศไว้เท่านั้น
  • ไม่ได้ เนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นแบบ SQUAD ที่ต้องใช้ผู้เล่น 4 คนเท่านั้น
  • ในการแข่งขันรอบ Offline จะไม่อนุญาติให้ใช้อุปกรณ์ใดๆ
  • ในรอบออฟไลน์ (รอบภูมิภาคและรอบสุดท้าย) โทรศัพท์ที่จะใช้ในการแข่งขันจะเป็นของกลางคือ VIVO V15 PRO